Exemple pozitive de integrare școlară a copiilor cu autism – întâlnire regională Baia Mare

fedra mai puternica

„ Viitorul copiilor noștri depinde de cât investim în educația lor și cum le suntem alături.”

Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului (FEDRA) împreună cu Asociația Autism Baia Mare, au organizat în data de 5 aprilie 2016 începând cu ora 10:00 la Hotelul Mara Baia Mare, masa rotundă cu tema “Promovarea exemplelor pozitive de integrare școlară a copiilor cu autism”.

La întâlnire au participat  reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, ai grădinițelor și școlilor care au integrat copii cu autism, ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copiilor Maramureș, ai Primăriei Baia Mare,  ai Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare, membri ai ONG-uri interesate de problematica autismului și părinți.

În cadrul întâlnirii au fost discutate diferite aspecte referitoare la integrarea în şcoală a copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), au fost prezentate rezultatele studiilor de caz realizate de 19 voluntari ai organizațiilor membre FEDRA și a fost discutată posibilitatea replicării modelelor de succes, identificate în 13 județe din țară, în alte școli și localități, în vederea creșterii șanselor de integrare educațională pentru copiii cu TSA. Prin promovarea exemplelor de succes documentate în studiile de caz, se dorește creșterea gradului de conștientizare la nivel local, atât în rândul profesioniștilor, al părinților dar și al persoanelor/ instituțiilor cheie implicate în procesul de integrare în școală a copiilor cu TSA. Raportul studiilor de caz precum și studiile de caz sunt disponibile pe site.

Propunerile discutate la nivel local precum și concluziile studiilor de caz pentru îmbunătățirea procesului de integrare a copiilor cu TSA vor fi incluse într-un document de poziție pe care FEDRA îl va înainta Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în perioada următoare.

Proiectul FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a demarat la 1 noiembrie 2015, are o durată de implementare de 6 luni și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului este de 43,818.00 euro, din care 35,055.00 euro finanțare nerambursabilă și 8,763.60 euro co-finanțare.

adobe acrobat pro crack ita iobit advanced systemcare 12.3 key

Contact:

Oana Pășălan – coordonator proiect

FEDRA

Tel: 0751.211.665

e-mail: oana.pasalan@autismfedra.ro

Iolanda Sztrelenczuk

Autism Baia Mare

tel. 0751089520

emai: office@autismbaiamare.ro

 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong

Comunicat inchidere proiect: FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism & Întâlnire regională Iași

fedra mai puternica

„Uneori copiii înțeleg dorința lui C.P și a mea de a-l integra în jocurile lor, alteori uită, evită și….o luăm de la capăt cu discuțiile. Nu este perfect integrat deși am depășit barierele de neînțelegeri între ei, între noi și ceilalți părinți”

V.P, Învățător clasa a IIa

 

În cadrul proiectului „FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism”, cele 19 organizații membre FEDRA au monitorizat și colectat exemple de succes în integrarea copiilor cu TSA din 13 județe și din Municipiul București. Aceste studii de caz stau la baza formulării unui document de poziție ce urmeaza a fi înaintat Ministerul Educației Naționale Cercetării Ştiinţifice și Inspectoratelor Școlare.

Scopul acestui document este să promoveze integrarea copiilor cu TSA în școli și să semnaleze aspecte concrete privind măsurile ce pot fi luate la nivel național și local pentru aplicarea legilor și respectarea drepturilor persoanelor cu TSA la educație. De asemenea se urmărește facilitarea colaborării între părinți, comunitate, cadre didactice în demersul susținerii dezvoltării copiilor cu TSA în colectivitate.

Recomandările studiilor de caz au fost dezbătute în cadrul a trei mese rotunde regionale organizate în Craiova, Baia Mareși Iași la care au fost invitați reprezentanți ai părinților, ai organizațiilor neguvernamentale, ai serviciilor publice (Inspectorate Școlare Județene, Centre Județene de Resurse și Asisnență Educațională, consiliului local, DGASPC) și profesioniști.

Astfel s-a conturat o rețea de interes în ceea ce privește creșterea șanselor de integrare educațională pentru copiii cu TSA. Factorii de decizie prezenți la aceste întâlniri au discutat despre modalități de îmbunătățire a accesului copiilor cu TSA în școli de masă sau speciale și modalități de îmbunătățire a cadrului educațional pentru reducerea anbandonului și a discriminării în școli.

Prin promovarea exemplelor de succes documentate în studiile de caz, se dorește creșterea gradului de conștientizare la nivel local, atât în rândul profesioniștilor, al părinților dar și al persoanelor / instituțiilor cheie implicate în procesul de integrare în școală a copiilor cu TSA. Raportul studiilor de caz precum și studiile de caz sunt disponibile aici.

Unele dintre cele mai importante recomandări pentru îmbunătățirea calității actului educațional al copiilor cu cerințe educaționale speciale, în general și al copiilor cu tulburări din spectrul autist, în special pe care FEDRA le expune în documentul de poziție se află:

  • facilitarea accesului copiilor cu TSA la învățământul de masă sau special;
  • pregătirea personalului de specialitate (cadre didactice, personal medical) pentru a face față nevoilor speciale educaționale ale persoanelor cu TSA;
  • reducerea gradului de discriminăre a persoanelor cu TSA în școli;
  • facilitarea colaborării între părinți, autorități, comunitate și cadre didactice în demersul susținerii dezvoltării copiilor cu TSA în colectivitate.
  • sprijinirea părinților copiilor cu TSA prin măsuri de consiliere și informare asupra drepturilor de care pot beneficia;
  • monitorizarea permanentă a situației integrării școlare a copiilor cu TSA și adaptarea continuă a măsurilor de intervenție personalizată;
  • încurajarea replicării modelelor / terapiilor care s-au dovedit a fi de succes în alte școli sau localități crescând, astfel, șansele de integrare educațională pentru copiii cu TSA.

Proiectul FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a fost implementat de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului (FEDRA) în parteneriat cu Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, in perioada  noiembrie 2015 – april 2016.

Acesta a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului a fost de 43,818.00 euro, din care 35,055.00 euro finanțare nerambursabilă și 8,763.60 euro co-finanțare.

 

Contact:

Oana Pășălan – coordonator proiect

FEDRA

Tel: 0751.211.665

e-mail: oana.pasalan@autismfedra.ro

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong

Exemple pozitive de integrare școlară a copiilor cu autism în învățământ – întâlnire regională Craiova

fedra mai puternica

Craiova, jutețul Dolj, 29 martie 2016

Comunicat de presă

„Uneori copiii înțeleg dorința lui C.P și a mea de a-l integra în jocurile lor, alteori uită, evită și….o luăm de la capăt cu discuțiile. Nu este perfect integrat deși am depășit barierele de neînțelegeri între ei, între noi și ceilalți părinți”

V.P, Învățător clasa a IIa

Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului (FEDRA) împreună cu Asociația Națională Pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR), filiala Craiova, a organizat în data de 29 martie 2016 întâlnirea cu tema “Promovarea exemplelor pozitive de integrare școlară a copiilor cu autism în învățământ”.

La întâlnire au participat părinți ai copiilor cu autism, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județen, ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copiilor Dolj, ai Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Dolj și membri ai ONG-uri interesate de problematica autismului.

În cadrul întâlnirii au fost discutate diferite aspecte referitoare la integrarea în şcoală a copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), au fost prezentate rezultatele studiilor de caz realizate de 19 voluntari ai organizațiilor membre FEDRA și s-a discutat despre posibilitatea replicării modelelor de succes, identificate în 13 județe din țară, în alte școli și localități, în vederea creșterii șanselor de integrare educațională pentru copiii cu TSA. Prin promovarea exemplelor de succes documentate în studiile de caz, se dorește creșterea gradului de conștientizare la nivel local, atât în rândul profesioniștilor, al părinților dar și al persoanelor/ instituțiilor cheie implicate în procesul de integrare în școală a copiilor cu TSA. Raportul studiilor de caz precum și studiile de caz sunt disponibile aici.

Propunerile discutate la nivel local precum și concluziile studiilor de caz pentru îmbunătățirea procesului de integrare a copiilor cu TSA vor fi incluse într-un document de poziție pe care FEDRA îl va înainta Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în perioada următoare.

Proiectul FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a demarat la 1 noiembrie 2015, are o durată de implementare de 6 luni și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului este de 43,818.00 euro, din care 35,055.00 euro finanțare nerambursabilă și 8,763.60 euro co-finanțare.

 

Contact:

Oana Pășălan – coordonator proiect

FEDRA

Tel: 0751.211.665

e-mail: oana.pasalan@autismfedra.ro

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong

Formare în tehnici specifice de monitorizare și evaluare (M&E)

fedra mai puternica

În cadrul Proiectului “FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism”, 19 voluntari ai organizațiilor membre FEDRA au participat în luna ianuarie la cursul de formare în tehnici specifice de monitorizare și evaluare (M&E).

Participanții au primit informații teoretice despre procesul de M&E (stabilirea indicatorilor, colectarea datelor și întocmirea raportelor de monitorizare și evaluare). Împreună cu trainerul, participanții au creat un framework în baza căruia au început colectarea de date în vederea documentării unui studiu de caz (exemplu de success în ceea ce priveşte integrarea în şcoală a copiilor cu TSA) din localitatea/județul din care provine.

Studiile de caz vor surprinde exemple de succes în ceea ce privește integrarea într-o formă de școlarizare a unui copil/tânăr cu TSA și va oferi informații cu privire la modalitățile de colaborare la nivel local, în vederea integrătii persoanei cu TSA în școală, metode utilizate de profesori cu succes, suportul acordat de comunitate, familie, copii tipici, resurse implicate.

În cursul lunii martie va fi finalizat procesul de colectare a datelor pentru cele 19 studii de caz , carevor fi publicate. Rezultatele studiilor de caz vor fi diseminate în cadrul unor mese rotunde ce vor avea loc în Craiova, Baia Mare și Iași, pe parcursul lunilor martie și aprilie.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong

Situatia integrarii copiilor cu autism in scoli – monitorizare & documentare

fedra mai puternica

FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului, în parteneriat cu Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică au demarat un nou proiect ce își propune formularea unor  recomandări și propuneri de politici publice, către Ministerul Educației și Cercetării, cu scopul de a promova integrarea în școli a copiilor cu tulburări de spectru autist (TSA) și a semnala aspecte concrete privind măsurile ce pot fi luate pentru aplicarea legilor și respectarea drepturilor persoanelor cu TSA.

Proiectul se intitulează FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism iar activitățile care vor sta la baza formulării propunerilor de politici publice vor consta, primordial, în monitorizarea și documentarea, în București și în 13 județe ale țării, a situației integrării în școli a copiilor cu autism precum și a practicilor și metodelor întâlnite în unitățile de învățământ care au integrat copii cu autism. Scopul acestei documentări îl reprezintă realizarea unei baze de bune practici care să constituie tot atâtea modele de acțiune.

Un studiu realizat în 2011 de Gallup și D&D Research, pentru Fundația RAA, și intitulat “Atitudinea publicului din România față de autism” arată faptul că profesorii nu cunosc terapii de recuperare specifice nevoilor elevilor cu autism și nu sunt instruiți să gestioneze episoadele de tantrum ale acestora. De asemenea, resursa umană este mult prea puțin numeroasă pentru a răspunde nevoilor elevilor cu autism,  numărul profesorilor de sprijin este foarte mic raportat la numărul de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) iar norma de lucru este insuficientă pentru a putea lucra individual cu copiii cu autism. O altă problemă semnificativă o reprezintă și atitudinea discriminatorie a cadrelor didactice și a părinților copiilor tipici față de copiii cu dizabilități.

Cu toate acestea, însă, există și exemple pozitive în ceea ce privește integrarea copiilor cu CES în școli de masă. În urma eforturilor constante din ultimii ani, realizate de părinți și asociațiile de părinți dar și a deschiderii din ce în ce mai mari a factorilor de decizie din educatie (Inspectoratele Școlare Județene, CJRAE), un număr din ce în ce mai mare de copii cu TSA este pregătit să facă față cadrului școlar de masă. Prin parteneriat public-privat, au fost înființate primele clase speciale pentru copii cu autism, afiliate școlilor speciale (ex. Cluj Napoca). Acestea au fost create cu sprijinul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă. Cele mai multe dintre aceste inițiative aparțin organizațiilor membre ale FEDRA. În aceste cazuri Inspectoratele Scolare Județene și Consiliul Local pun la dispoziție cadre didactice, personal auxiliar, iar părinții, prin intermediul unor ONG-uri sau nu, contribuie financiar la organizarea, dotarea spațiului, consumabilelor și altor cheltuieli, iar uneori pun la dispoziție chiar terapeuți special instruiți să lucreze cu copiii.
Noul proiect – FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism – a fost inițiat  tocmai pentru a încuraja rezultatele pozitive și a formula recomandări în vederea creșterii șanselor de integrare în școală și comunitatea a copiilor cu autism, la nivel național.

Proiectul FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a demarat la data de 1 noiembrie 2015, are o durată de desfașurare de 6 luni și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul fondului ONG România.

Contact:         
Nume Oana Pășălan, coordonator proiect
Telefon: 0751 211 665
e-mail: oana.pasalan@autismfedra.ro
 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong