FEDRA își mărește capacitatea

Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) își dezvoltă capacitatea organizațională și executivă. Patru noi asociații de părinți s-au alăturat federației, la începutul acestei luni, crescând numărul de membri de la 19 la 23, iar strategia Federației include și creșterea capacității organizațiilor membre.

De asemenea, pentru următorii 2 ani, FEDRA și-a propus înaintarea, către Guvernul României, a unei Strategii naționale pentru persoanele cu TSA, care va aborda atât revizuirea cadrului normativ cât și dezvoltarea de servicii pentru persoanele afectate de autism.

Creșterea capacității și reprezentativității precum și inițiativele de acțiune fac parte din Strategia organizatională a FEDRA, dezvoltată în urmă cu un an și evaluată-consolidată în cadrului unei întâlniri de lucru organizată la finele lunii noiembrie 2014, la Brașov.

În linie cu Strategia organizațională, prin proiectele pe care le va desfășura, FEDRA va iniția sau se va implica într-o serie de activități punctuale precum:

  • clarificarea metodologiei privind integrarea în școală a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și monitorizarea aplicării acesteia,
  • modificarea procedurii de acordare a tutelei persoanei fără discernământ care împlinește vârsta de 18 ani,
  • îmbunătățirea procedurii de decontare a terapiei,
  • determinarea medicilor de familie să facă evaluarea copiilor în vederea depistării precoce a TSA.

În ce privește Strategie națională pentru persoanele cu TSA, ce se dorește a fi propusă Guvernului, aceasta va cuprinde:

  • nevoile de revizuire a cadrului legislativ
  • dezvoltarea unor servicii de evaluare a abilităților persoanelor adulte cu TSA și a unor cursuri de formare specifice
  • asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu TSA rămase fără aparținători; dezvoltarea de centre rezidențiale, locuințe protejate.
  • dezvoltarea și finanțarea de servicii de consiliere pentru persoane cu TSA și familii.

Prin extinderea sa și prin inițiativele pe care le are în vedere, FEDRA devine o organizație din ce în ce mai importantă pentru părinții din România care se confruntă cu autismul dar și un partener puternic de dialog, pentru factorii de decizie din România, și o voce reprezentativă inclusiv la nivel european (FEDRA este membră a Autism Europe http://www.autismeurope.org)

FEDRA, prima federaţie din România care are ca scop crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea şi sprijinirea persoanelor cu tulburări în spectrul autist (TSA), are în componență organizațiile: ANCAAR Argeș, ANCAAR Craiova, ANCAAR Iaşi, Asociația pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din România „Horia Moțoi”, Asociația “Centrul de psihologie Delta Dunării”, Asociația “Dincolo de Tăcere”, Asociația AUTISM Baia Mare, ASPA Suceava, AUTISM ROMÂNIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism, Autism Transilvania, Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism „Micul Prinţ” Bistriţa, Centrul Terapeutic Marea Neagră, Asociația Copiii de Cristal Brașov, Asociația Help Autism, Asociația Învingem Autismul, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundația Romanian Angel Appeal și Fundația Univers Plus Piatra Neamţ.
Acestor organizații li s-au adăugat, în decembrie 2014, Asociația SOS Autism Bihor, Asociația de Sprijin pentru Părinți și Copii cu Autism Galați, Asociația o Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA Brașov, Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani.

Strategia organizațională a FEDRA este dezvoltată în cadrul proiectului „Împreună suntem o voce !”, derulat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist. Proiectul a demarat la 1 august 2013 și are o perioadă de desfășurare de 3 ani.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.