Aderare

FEDRA este persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul şi legile României. Este o organizaţie apolitică, neconfesională, nonprofit, autonomă şi independentă, al cărei scop este crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea şi sprijinirea persoanelor cu tulburări din spectrul autist (TSA) şi a familiilor acestora.

Daca doriți să deveniți membru FEDRA, puteți descărca formularul atașat (Formular de adeziune), să îl completați și să îl trimiteți la adresa contact@autismfedra.ro, însoțit de următoarele documente:

  1. actul constitutiv (exemplar original scanat);
  2.  statutul (exemplar original scanat);
  3.  hotărârea judecătorească (exemplar original scanat);
  4. o scurtă prezentare a activităţii organizaţiei (maxim 3 pagini), incluzând și un bilanț contabil al organizației;
  5. recomandări din partea unui membru/persoane, instituții/organizații partenere