ANUNȚ RECRUTARE COORDONATOR PROIECT

Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist ( FEDRA) recrutează 1 Coordonator proiect în vederea gestionării activităților aferente partenerului FEDRA în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”– proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Expertul selectat va fi contractat part-time pe o perioadă determinată de timp, de 28 luni.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

 • Evaluare și monitorizare continuă a activităților aferente partenerului FEDRA.
 • Selectare și coordonare experți pentru dezvoltarea și livrarea de cursuri
 • Participare la dezvoltarea procedurilor și instrumentelor de selecție și înregistrare a participanților la cursuri
 • Participare la selecția beneficiarilor și înregistrarea acestora în grupul țintă
 • Organizare și supervizare a procesului de acreditare curs
 • Participare la organizarea cursurilor
 • Participare la organizarea și desfășurarea seminariilor locale
 • Promovare proiect prin diverse metode în medii diferite.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ 

 • Studii superioare
 • Pregătire în domeniul managementului proiectelor
 • Experiență de minim 5 ani în domeniul implementării proiectelor
 • Cunoștințe solide de operare pe calculator
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu (scris-vorbit)

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

– Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Coordonator proiect), semnat si datat pe fiecare pagină.

– Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagina.

– Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.)

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 25 mai 2018, ora 17.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa contact@autismfedra.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.