Comunicat inchidere proiect: FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism & Întâlnire regională Iași

fedra mai puternica

„Uneori copiii înțeleg dorința lui C.P și a mea de a-l integra în jocurile lor, alteori uită, evită și….o luăm de la capăt cu discuțiile. Nu este perfect integrat deși am depășit barierele de neînțelegeri între ei, între noi și ceilalți părinți”

V.P, Învățător clasa a IIa

 

În cadrul proiectului „FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism”, cele 19 organizații membre FEDRA au monitorizat și colectat exemple de succes în integrarea copiilor cu TSA din 13 județe și din Municipiul București. Aceste studii de caz stau la baza formulării unui document de poziție ce urmeaza a fi înaintat Ministerul Educației Naționale Cercetării Ştiinţifice și Inspectoratelor Școlare.

Scopul acestui document este să promoveze integrarea copiilor cu TSA în școli și să semnaleze aspecte concrete privind măsurile ce pot fi luate la nivel național și local pentru aplicarea legilor și respectarea drepturilor persoanelor cu TSA la educație. De asemenea se urmărește facilitarea colaborării între părinți, comunitate, cadre didactice în demersul susținerii dezvoltării copiilor cu TSA în colectivitate.

Recomandările studiilor de caz au fost dezbătute în cadrul a trei mese rotunde regionale organizate în Craiova, Baia Mareși Iași la care au fost invitați reprezentanți ai părinților, ai organizațiilor neguvernamentale, ai serviciilor publice (Inspectorate Școlare Județene, Centre Județene de Resurse și Asisnență Educațională, consiliului local, DGASPC) și profesioniști.

Astfel s-a conturat o rețea de interes în ceea ce privește creșterea șanselor de integrare educațională pentru copiii cu TSA. Factorii de decizie prezenți la aceste întâlniri au discutat despre modalități de îmbunătățire a accesului copiilor cu TSA în școli de masă sau speciale și modalități de îmbunătățire a cadrului educațional pentru reducerea anbandonului și a discriminării în școli.

Prin promovarea exemplelor de succes documentate în studiile de caz, se dorește creșterea gradului de conștientizare la nivel local, atât în rândul profesioniștilor, al părinților dar și al persoanelor / instituțiilor cheie implicate în procesul de integrare în școală a copiilor cu TSA. Raportul studiilor de caz precum și studiile de caz sunt disponibile aici.

Unele dintre cele mai importante recomandări pentru îmbunătățirea calității actului educațional al copiilor cu cerințe educaționale speciale, în general și al copiilor cu tulburări din spectrul autist, în special pe care FEDRA le expune în documentul de poziție se află:

  • facilitarea accesului copiilor cu TSA la învățământul de masă sau special;
  • pregătirea personalului de specialitate (cadre didactice, personal medical) pentru a face față nevoilor speciale educaționale ale persoanelor cu TSA;
  • reducerea gradului de discriminăre a persoanelor cu TSA în școli;
  • facilitarea colaborării între părinți, autorități, comunitate și cadre didactice în demersul susținerii dezvoltării copiilor cu TSA în colectivitate.
  • sprijinirea părinților copiilor cu TSA prin măsuri de consiliere și informare asupra drepturilor de care pot beneficia;
  • monitorizarea permanentă a situației integrării școlare a copiilor cu TSA și adaptarea continuă a măsurilor de intervenție personalizată;
  • încurajarea replicării modelelor / terapiilor care s-au dovedit a fi de succes în alte școli sau localități crescând, astfel, șansele de integrare educațională pentru copiii cu TSA.

Proiectul FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a fost implementat de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului (FEDRA) în parteneriat cu Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, in perioada  noiembrie 2015 – april 2016.

Acesta a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului a fost de 43,818.00 euro, din care 35,055.00 euro finanțare nerambursabilă și 8,763.60 euro co-finanțare.

 

Contact:

Oana Pășălan – coordonator proiect

FEDRA

Tel: 0751.211.665

e-mail: oana.pasalan@autismfedra.ro

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong