Formare în tehnici specifice de monitorizare și evaluare (M&E)

fedra mai puternica

În cadrul Proiectului “FEDRA mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism”, 19 voluntari ai organizațiilor membre FEDRA au participat în luna ianuarie la cursul de formare în tehnici specifice de monitorizare și evaluare (M&E).

Participanții au primit informații teoretice despre procesul de M&E (stabilirea indicatorilor, colectarea datelor și întocmirea raportelor de monitorizare și evaluare). Împreună cu trainerul, participanții au creat un framework în baza căruia au început colectarea de date în vederea documentării unui studiu de caz (exemplu de success în ceea ce priveşte integrarea în şcoală a copiilor cu TSA) din localitatea/județul din care provine.

Studiile de caz vor surprinde exemple de succes în ceea ce privește integrarea într-o formă de școlarizare a unui copil/tânăr cu TSA și va oferi informații cu privire la modalitățile de colaborare la nivel local, în vederea integrătii persoanei cu TSA în școală, metode utilizate de profesori cu succes, suportul acordat de comunitate, familie, copii tipici, resurse implicate.

În cursul lunii martie va fi finalizat procesul de colectare a datelor pentru cele 19 studii de caz , carevor fi publicate. Rezultatele studiilor de caz vor fi diseminate în cadrul unor mese rotunde ce vor avea loc în Craiova, Baia Mare și Iași, pe parcursul lunilor martie și aprilie.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

footer fedra mai puternica fond ong