Intervenția timpurie, centrele de zi, învățământul vocațional și angajarea asistată

București, 20 aprilie 2015

Comunicat de presă

Intervenția timpurie, centrele de zi, învățământul vocațional și angajarea asistată

trebuie să devină priorități ale statului român, pentru autism

În aprilie 2014, Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) aducea în atenția factorilor de decizie din România modele de intervenții și metodologii aplicate, din Europa, care și-au dovedit eficiența în integrarea persoanelor cu autism.

Sistemele de integrare a persoanelor cu autism din patru țări europene în care au fost efectuate vizite de studiu anul trecut (Marea Britanie, Finlanda, Norvegia și Elveția) se dovedeau a fi, în toate cele patru cazuri, axate pe obiectivul independența/autonomia persoanei cu autism, urmărit printr-o legislație unitară, educație oferită într-un mediu adaptat continuu la nevoile individului, servicii în concordanță cu nevoile persoanei, asigurate pe tot parcursul vieții și finanțate de la bugetele autorităților publice locale dar și de la bugetul de stat.

Pornind de la experiența și rezultatele statelor europene dar și ale unor organizații din România care oferă modele de bune practici în integrarea copiilor și tinerilor cu autism, FEDRA a prioritizat anul acesta 10 programe de intervenții, servicii sau instruire, în sprijinul persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA) care pot avea un rol decisiv în integrarea acestora.

Conferința „Împreună suntem o voce!” din acest an, desfășurată astăzi la CCIR Business Center  București, a prezentat intervenții de succes, selectate din 3 arii prioritare ale FEDRA: intervenții în școli și grădinițe, servicii sociale pentru copiii cu TSA și servicii de suport pentru adulți. Pe lângă modelele prezentate de membrii FEDRA, reprezentanți ai autorităților publice au expus programele și prioritățile naționale privind TSA. Conferința a oferit un spațiu de dezbatere privind fezabiltiatea replicării, la nivel național, a modelelor și intervențiilor care și-au dovedit funcționalitatea.

Propunerile FEDRA se află în linie cu obiectivele Strategiei Naționale pentru persoanele cu autism recent adoptată de Federație. Aceste obiective sunt:

  • Dezvoltarea serviciilor de diagnosticare a persoanelor cu TSA;
  • Organizarea servciilor de suport în vederea integrării sociale pentru persoanele diagnosticate cu TSA și pentru familiilor lor;
  • Asigurarea accesului la educație adaptată nevoilor copiilor și tinerilor cu TSA;
  • Asigurarea accesului la servicii de formare profesională și acces pe piața muncii adaptate adulților cu TSA;
  • Creșterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu TSA;
  • Dezvoltarea de programe de cercetare TSA și susținerea acestora.

Strategia precum și propunerile de intervenții  au fost dezvoltate în cadrul proiectului „Împreună suntem o voce!” implementat de Fundația Romanian Angel Appeal și FEDRA, care a demarat la 1 august 2013 și are o perioadă de desfășurare de 3 ani.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Acest comunicat de presă nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația Romanian Angel Appeal și de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.