Parlamentul UE a găzduit o conferință despre Strategia Europeană pentru Autism

Parlamentul European a fost gazda unui eveniment organizat de Autism-Europe pe data de 29 septembrie 2015. Conferința intitulată “Pași înainte spre adoptarea unei Strategii Europene pentru autism în Europa”, a fost urmată de adoptarea de către Parlament a Declarației scrise despre autism (Written Declaration on autism),. Autism-Europe a fost parte a procesului de elaborare a acestui document.
Europarlamentarii Nicola Caputo (primul semnatar al Declarației), Marek Plura (co-semnatar și co-președinte al intergrupului pentru dizabilitate) și Miriam Dalli (co-semnatar) au coprezidat conferința la care a participat și Jordi Sebastiá (co-semnatar).

La eveniment au participat 70 de reprezentanți ai organizațiilor care militează pentru drepturile persoanelor cu tulburări în spectrul autist (TSA), cercetători, profesioniști, decidenți politici și alte persoane interesate din întreaga Europă pentru a discuta despre necesitatea unei Startegii Europene pentru autism.
Pe parcursul conferinței a fost evidențiață importanța unui răspuns urgent la nevoile a 5 milioane de cetățeni europeni cu autism, considerându-se că autismul este o problemă atât în aria drepturilor omului, cât și una de sănătate publică.
Atât Autism-Europe, cât și europarlamentarii au solicitat decidenților politici să elaboreze o Strategie Europeană pentru a combate discriminarea cu care se confruntă persoanele cu autism şi familiile lor în Europa.

Prezidiul conferinței a inclus reprezentanţi ai persoanelor cu TSA şi experţi, precum şi reprezentanţi cheie ai Comisiei Europene. Vorbitorii, în ordinea în care au luat cuvântul, au fost următorii:
• Antoni Montserrat (Sănătate publică, ofițer de politică, Direcția Generală de Sănătate și Securitatea Alimentației – DG SANTE), care a explicat diferite direcții de acţiune susţinute în prezent în cadrul Programului de Sănătate al Uniunii Europene legate de tulburările din spectrul autismului (ASD), cum ar fi ASDEU (http://asdeu.eu/şi EU-AIMS (http://www.eu-aims.eu/).

• Joaquín Fuentes (medic – Policlinica Gipuzkoa, San Sebastian, Societatea Europeană de Psihiatrie pentru Copil și Adolescent (ESCAP) – consilier în domeniul autismului și consilier științific al coordonatorului ASDEU) a oferit informații referitoare la datele despre prevalența actuală și cercetările în domeniu şi a subliniat provocările majore pentru sprijinirea calității vieţii cetăţenilor europeni cu ASD.

• Maria-Luisa Cabral (Director al unității pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, DG EMPL), a informat publicul despre Strategia Europeană pentru Dizabilitate 2010-2020 şi punerea în aplicare a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a UE. De asemenea, a subliniat importanţa fondurilor structurale ale UE pentru promovarea incluziunii.

• Donata Vivanti (Vice-Președinte al Forumului European pentru Dizabilitate – European Disability Forum și membru al consiliului de administrație au Autism Europe), a amintit despre nevoile persoanelor cu ASD în diverse domenii de politică, unde Uniunea Europeană are competențe. De semenea, a prezentat cererile Autism-Europa în procesul de revizuire a aplicării UNCRPD al Uniunii Europene.

• Johanna Manikiza (ASD National Strategic Coordinator for Wales) a prezentat Strategia Wales pentru autism şi a explicat cum este susţinută prin intermediul resurselor naţionale

• Evelyne Friedel (Vice-Președinte al Autism-Europe) a demonstrat nevoia unei Strategii Europene care să sprijine procesul de respectare a drepturilor persoanelor cu autism la nivel naţional şi European.

• Imma Chiatto (BCBA) și Laura Cavaliere (BCBA) au abordat problema dreptului la tratament efectiv și bazat pe evidențe pentru persoanele cu TSA

• Vincenzo Abate (Președinte al Asociației “La forza del silenzio”) a prezentat un film despre activitățile desfășurate în sprijinul persoanelor cu autism.

Sursa – http://www.autismeurope.org/activities/news/the-european-parliament-hosts-a-conference-on-the-call-for-a-european-strategy-for-autism.html