Participare la Dezbaterea publica din 25 aprilie

23 de reprezentanți ai organizațiilor membre FEDRA au participat luni, 25 aprilie, la Dezbaterea publică organizată de Ministerul Sănătății, cu privire la proiectul de Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 151 / 2010, privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.
Dezbaterea, moderată de domnul Ministru Secretar de Stat Victor Strâmbu, i-a adus împreună, timp de 3 ore, alături de membrii FEDRA, pe reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autorității pentru Protecția Copilului și Adopție, Autorității pentru Persoane cu Handicap, Ministerului Educației, Colegiului Psihologilor din România, Universității București, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Parlamentului României.
Reprezentanții FEDRA au susținut și argumentat principalele modificări și propuneri de îmbunătățire a proiectului de norme, modificări prezentate și în scris Ministerului Sănătății, în data de 24 martie 2016.
Propunerile FEDRA au cuprins printre altele:
– Crearea unui registru unic al cazurilor diagnosticate TSA, pentru a avea o cifră reală și a putea cunoaște la nivel național nevoia de servicii;
– Introducerea precizărilor legate de serviciile de suport oferite persoanelor adulte cu TSA;
– Precizarea modalităților de monitorizare a aplicării normelor și precizarea mecanismelor de finanțare și a responsabilităților privind serviciile integrate medicale, sociale și educaționale;
– Introducerea intervențiilor terapeutice validate științific în pachetul de terapii decontate (fără a ne limita la terapii cognitiv- comportamentale);
– Definirea clară a serviciilor sociale de care vor beneficia persoanele cu TSA după diagnositcare;
– Crearea unor măsuri concrete pentru integrarea copiilor cu TSA în școli: creștera numărului și formarea profesorilor de sprijin, informarea corectă a cadrelor didactice, modificarea prevederilor privind vârsta limită pentru integrarea copiilor cu TSA în învățâmântul școlar și preșcolar, formarea cadrelor didactice în tehnici de lucru cu copii cu TSA și pentru adaptarea curriculară;
– Simplificarea procedurii de decontare a terapiilor prin CNAS și mărirea numărului de puncte decontate și a valorii punctului.

Alte propuneri care au fost menționate pe parcursul întâlnirii au vizat: crearea unui Program de Sănătate de Interes Național pentru TSA, dezvoltarea unor programe de formare post-universitară privind TSA de către universități din țară. De notat și intervenția domnului președinte al Colegiului Psihologilor, care a susținut ideea ca Normele să prevadă toate intervențiile terpeutice validate științific.

Așteptăm minuta întâlnirii și integrarea propunerilor FEDRA în proiectul de norme metodologice.

Pe durata dezbaterii, părinți ai copiilor cu TSA au organizat un miting de susținere în fața Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației.