Recrutare expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online

Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) recrutează 4 experți realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online în vederea gestionării activităților aferente partenerului FEDRA în cadrul proiectului „Profesori pregătiți-Profesori motivați”- finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară – Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

 • Evaluarea situaţiei judeţelor (desk review/interviuri) în care se va implementa proiectul, în vederea includerii în curriculă a informaţiilor actualizate;
 • Elaborarea curriculumului modulului 1 de curs – Adaptare curriculara pentru copiii cu CES – în conformitate cu datele înscrise în proiect (primul draft la finalul lunii septembrie, document final la sfârşitul lunii octombrie). Documentul va fi considerat final după avizarea de către Managerul de proiect;
 • Elaborarea materialelor de curs aferente fiecărei livrări;
 • Acreditarea formei finale a curriculei cu suport din partea coordonatorului de formare până la finalul lunii decembrie 2018;
 • Contribuție la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.) – la solicitarea Managerului de Proiect;
 • Livrarea cursurilor de formare în judeţele Prahova, Galaţi, Botosani, Brăila, Suceava, Vaslui şi asigurarea supervizării practicii online;

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

 • Studii superioare durata de 4 ani preferabil în domeniile: psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială;
 •  Experiență de peste 10 ani în livrare programe formare;
 • Contituie un avantaj experiența didactică în domenii de formare a personalului care lucrează cu persoane cu CES, experienţa de acreditare programe formare, experiența în terapia și educația copiilor cu autism;
 • Experienţă necesară sau condiţie eliminatorie: experienţă de adaptare curriculară pentru persoane cu CES şi activitate didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
 • Cunoștințe de operare pe calculator;

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online), semnat si datat pe fiecare pagină;
 • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care susțin informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagina;
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.).

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 iulie 2018, orele 17,00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresele: contact@autismfedra.ro și ancaiamandi@gmail.com

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.